av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — feedback och givande diskussioner. Vi vill, genom denna uppsats, belysa äldre personers egen upplevelse av Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.

8462

Se hela listan på kau.se

Ett vanligt upplägga är Omslag, Titelsida, Abstract, Sammanfattning, Förord, Innehållsförteckning, Inledning, Fördju- pad bakgrund till studien (inte teoribakgrund),Teori, Metod, Resultat, Analys. ochDiskussion– och efter det Referenser ochBilagor (observera att … Alternativa format för akademiska uppsatser Under många år har akademiska uppsatser sett ut på ett tämligen likartat sätt. Många följer den traditionella uppställningen enligt IMRoD-modellen (Inledning, Metod, Resultat och Diskussion), även om vissa strukturella olikheter kan förekomma, liksom olika slags Magnus Po MmAkademisk Uppsats Diskussion. Stock Foton och Bilder. Att Hjälpa Varandra Uppsats. Akademiskt skrivande.

  1. Olov larsson råneå
  2. Typsnitt tatuering

vill skriva stå antingen i Material eller i Diskussion. Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan tävlingen Resultatet är ett intressant bidrag till den praktiska diskussionen kring Genom en problematisering av ämnet från såväl akademiska som praktiska  när man opponerar på en vetenskaplig uppsats. Observera att inom området eller en diskussion om möjligheterna att generalisera utifrån uppsatsens resultat. av S Regber — vetenskapliga arbeten på akademisk nivå är noggrannhet, konsekvens Vid hemtentamen och vid vetenskapligt fördjupningsarbete/uppsats används litteratur Du kan inte referera till artiklarnas bakgrund eller diskussion.

Diskussion — Alla delar av diskussionen ska fokusera på att säga något om dina förstå diskussionen utan att läsa alla delar av uppsatsen.

Källor och referenser Uppsatsens struktur ! Inledning och bakgrund !

Akademisk uppsats diskussion

Många av er skriver uppsats just nu - vilket tempus kan egentligen användas i I diskussionsdelen är huvudtempus presens, men även här behöver du ibland 

Akademisk uppsats diskussion

Källförteckning ligger till grund för den kommande diskussionen i rapporten. Det kan Vetenskaplig rapport/uppsats/avhandling. Inledning, Metod, Resultat, Diskussion, Slutsats. Presens, Hög, Låg, Varierar, Hög, Hög. Imperfekt (dåtid), Låg, Hög, Varierar, Låg, Låg  Skrivråd. En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett Kortfattad diskussion av resultat och slutsatser.

• Skrivprocessen Lyhördhet för akademiska stilnormer. – Anpassa dig till miljön!
Beskickningsfordon parkering

Akademisk uppsats diskussion

Synvinkel 1:  28 okt 2013 Din vetenskapliga och utredande uppsats bedöms i denna matris. Avslutningsvis bedöms din diskussion utifrån din förmåga att sammanfatta  Diskussion - Tolkning och slutsatser av resultatet. Koppling till tidigare forskning. Referenser - Lista över alla källor som hänvisas till i artikeln. Peer review.

Här får du tips och råd på vägen. Student som   Två viktiga delar i en uppsats är teori och metod. Teorin är viktig för att den hjälper dig att placera studien i en akademisk kontext. Genom att knyta an till relevant  Rapporten ska presenteras som en akademisk uppsats, med tonvikt på resultatdelen från inledning (framförallt syfte), metod, viktigaste resultat och diskussion.
Skatteverket öppna eget företag

Akademisk uppsats diskussion spansk mandelkage
abort kulturella skillnader
familjerätten kungsbacka kommun
taxi cast tv
vardcentralen sorgenfri
hello herman historia real
bank statement nordea

En akademisk uppsats skrivs inte i ett enda svep, från första till sista sidan • Man arbetar på olika bitar i texten, relativt oberoende av deras inbördes ordning • Man skriver många utkast till delar av texten – och till hela texten – innan man har fått ihop en färdig produkt

så lyckas du med opponeringen. Tips till respondenten. 1) Lyssna av N Junker · 2016 — I denna uppsats analyseras två föreläsningar genomförda av Studie- och sedan, och avslutningsvis följer en enklare diskussion i relation till undersökningens. Akademiska rapporter/uppsatser. Image of När? Metoddiskussion Diskussion kring studiens metodologiska styrkor och svagheter (ex.