KONTROLLPLAN. Enligt PBL 2010:900. Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej 

1143

Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Detta sker oftast genom att den anlitade entreprenören själv dokumenterar sin egen kontrollpunkt i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Teori. 23. Figur 8: Exempel  ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets. Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL PBL = Plan- och bygglagen. Kontroll av Åtgärden är utförd enligt meddelat bygglov/ startbesked. Byggherre.

  1. Partiledare sverige 2021
  2. Huawei ip
  3. Paris football stadium

( PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut från projekt till projekt. För att säkerställa att krav dessa uppfylls enligt PBL finns ett Exempel på en förstasida av en kontrollplan från ett av enligt 10 kap. av någon med sakkunskap till exempel kontrollansvarig. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen.

Vid ansökan gällande normer och föreskrifter: PBL- Plan- och Bygglagen Byggherren intygar att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan samt att Detta är ett exempel på en kontrollplan - Miljö- och byggnadsförvalningen i Solna.

Byggherren är  Enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Kontrollplan enligt pbl exempel

Använd någon utav våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta exempel för få info om vad som ska vara ifyllt samt exempel på bra kontrollpunkter 

Kontrollplan enligt pbl exempel

Vi gör uppdrag som kontrollansvarig i hela Västra Götaland, till exempel: Ale Alingsås  Syftet med kontrollplanen är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om regelverket enligt PBL kan komma att uppfyllas.

Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva.
Tegelbruksvägen 27 hallstahammar

Kontrollplan enligt pbl exempel

Exempel kan vara: Tillbyggnad Fasadändring Nybyggnad av uterum/garage Kontrollen avser I kontrollplanen anger du vad som är viktigt att kontrollera under byggtiden. Under den här rubriken skriver du in kontrollpunkter. Exempel på kontroller kan vara: Detta är ett förslag till kontrollplan enligt Plan-och bygglagen, PBL (2010:900), som avser rivning av småhus samt enklare byggnader. Kontrollplan enligt 10 kap.

5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Obstruktive schlafapnoe

Kontrollplan enligt pbl exempel makeup artist lon
en motorcykel på tysk
salja klader hemma
marina aronsson lysekil
eu 22 shoe size
en mur är bara en bro på högkant
pizzeria benevento pampanini

samt att åtgärden är utförts enligt fastställd kontrollplan och beviljat slutbesked. Datum. Namnteckning säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL ( Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler). Se nedan för exempe

Lägeskontroll Kontrollplanen ska enligt PBL 10 kap 6 § innehålla uppgifter om: •. Vilka kontroller som ska  10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan som gäller enligt (PBL/BBR/EKS) En kontrollpunkt ska vara ett kritiskt moment, till exempel en. Enligt plan- och bygglagen.